RoadStars-viestintäalustan käyttöehdot

RoadStars-viestintäalustan käyttöehdot

RoadStars-viestintäalustan käyttöehdot

Terms of Use

Yhteisö

Käyttäjäprofiili, ystävyydet, chat-keskustelut, valokuvakansio, kommentit ja Social Login ovat ”RoadStars”-yhteisön osatekijöitä. Myönnämme RoadStars-yhteisön käyttäjille ActivityStar-tähtiä heidän toimintansa perusteella. Järjestelmä laskee asteikon ja käyttäjän aktiviteettien (esim. valokuvien lataamisen valokuvakansioon, kommentin lisäämisen jne.) määrän perusteella kunkin käyttäjän ActivityStar-tähtien määrän. Mitä aktiivisempia käyttäjät ovat, sitä enemmän heillä on ActivityStar-tähtiä. Siten käyttäjät voivat nähdä, kuinka aktiivinen kukin RoadStars-yhteisön käyttäjä on. Viisi aktiivisinta käyttäjää voidaan näyttää jäsentauluissa Roadstarsin yhteisöalueella. Kaikki nämä aktiviteetit tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden verkottua keskenään kokemusten ja mielipiteiden vaihtamista varten. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Käyttäjät voivat luoda itselleen profiilin
  • Käyttäjät voivat verkottua keskenään ja ryhtyä toistensa ystäviksi
  • Käyttäjät voivat vaihtaa chat-viestejä keskenään
  • Käyttäjät voivat ylläpitää valokuvakansiota, jonka kuvia voidaan näyttää verkottuneille käyttäjille
  • Käyttäjät voivat kommentoida alustalle lisättyjä merkintöjä
  • Käyttäjät voivat kirjautua sisään alustalle muiden sosiaalisten verkkojen käyttäjätietoja käyttäen
  • Rekisteröityneet ja kirjautuneet käyttäjät voivat avata rajattua sisältöä
  • Käyttäjien luokittelu ActivityStar-tähtien avulla

Rekisteröityneet kuorma- ja rekka-autojen kuljettajat RoadStars-sivustolla / sininen ohjauspyörä

Yhteisön jäsenet, jotka ilmoittavat profiilissaan voimassa olevan kuorma- tai rekka-auton ajokorttinsa numeron, voivat nauttia RoadStars-yhteisön erityisistä bonuskampanjoista, jotka kohdistuvat ainoastaan tähän kohderyhmään (kirjautuneet kuorma- ja rekka-autojen kuljettajat / sininen ohjauspyörä). Näitä voivat olla esimerkiksi: autojen testaukset, tuotekyselyt, ajoturvallisuuskoulutukset sekä muut kuorma- ja rekka-autojen kuljettajille tarkoitetut erikoistapahtumat. Voimassa olevat ajokorttitiedot ilmoittaneet yhteisön jäsenet tunnistaa sinisestä ohjauspyöräsymbolista.

Itse kampanjoista ilmoitetaan verkkosivustolla heti sinisellä ohjauspyörällä varustetun yhteisön jäsenen kirjauduttua sisään, kutsu kulloiseenkin tapahtumaan ja sitä koskevat tarkat tiedot lähetetään sähköpostitse. Rekisteröityneiden kuljettajien bonustarjonnan kokonaispakettiin kuuluvat siksi tarvittavassa laajuudessa suorat yhteydenotot kohderyhmään, joilla kutsutaan kampanjoihin, lähetetään yksityiskohtaisia tapahtumatietoja sekä lähetetään esimerkiksi mahdollinen kiitospaketti kampanjoiden jälkeen tai pieni lahja jouluksi tai kiitokseksi kuljettajan rekisteröitymisestä. Tätä varten tarvitaan käyttäjän etunimi, sukunimi ja osoitetiedot (sekä posti- että sähköpostiosoite).

Ajokortin numeroa käytetään ainoastaan rekisteröityneen kuljettajan varmentamista / sinistä ohjauspyörää varten. Ajokortin numeroa tai nimi- ja osoitetietoja ei näytetä muille yhteisön jäsenille.

Postbox

Viestit, jotka lähetetään toiminnon "Postbox" kautta, tallennetaan. Tämän tarkoituksena on ainoastaan postilaatikon toiminnan takaaminen. Viestejä ei lueta aktiivisesti, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin kuin keskusteluhistorian sujuvan esityksen tekniseen varmistukseen. Käyttäjän pyynnöstä viestit voidaan poistaa.

1. Soveltamisalue

Seuraavissa käyttöehdoissa määritellään www.roadstars.mercedes-benz-trucks.com -palvelun tarjoajana toimivan Daimler Truck AG:n (jatkossa ”tarjoaja”) ja yhteisön käyttäjien välinen suhde.

Yhteisön käyttäminen on sallittu vain käyttöehdot hyväksyneille käyttäjille.

2. Rekisteröinti

(1) Yhteisön käyttö on sallittu vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröitymällä hyväksyt käyttöehdot.

(2) Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan rekisteröitymiseen tarvittavat pakolliset tiedot totuudenmukaisesti. Kaikki pakolliset kentät on täytettävä kokonaisuudessaan.

(3) Käyttäjä ei saa antaa kirjautumistietojaan muiden käyttöön. Käyttäjä on velvollinen pitämään kirjautumistietonsa salassa ja suojaamaan ne ulkopuolisilta. Lisäksi käyttäjä saa luoda vain yhden henkilökohtaisen profiilin.

(4) Yhteisön jäsenyys edellyttää 18 vuoden ikää. Rekisteröityminen ja jäsenyys ovat tarjoajan harkinnan varassa.

3. Tarjoajan velvollisuudet

(1) Tarjoaja sallii käyttäjälle merkintöjen julkaisemisen tarjoamallaan verkkosivustolla näiden käyttöehtojen mukaisesti. Tarjoaja tarjoaa käyttäjien käyttöön teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa veloituksetta yhteisötoiminnoilla varustetun viestintäalustan. Tarjoaja pyrkii pitämään palvelunsa toimintakunnossa. Tarjoajalla ei ole muita palvelun tarjoamiseen liittyviä velvollisuuksia. Käyttäjä ei etenkään voi vaatia palvelun olevan jatkuvasti käytettävissä. Ylläpito- tai kehitystöiden tai häiriöiden takia palvelun käyttö voi olla rajoitettua tai ajoittain sitä ei ehkä voida käyttää ollenkaan.

(2) Tarjoaja ei vastaa tarjotun sisällön oikeellisuudesta, täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta tai käyttökelpoisuudesta.

4. Vastuuvapaus

(1) Ellei jäljempänä ole muuta mainittu, käyttäjä ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia. Edellä oleva vastuuvapaus pätee myös tarjoajan laillisten edustajien ja palvelun toteutuksessa avustavien tahojen suhteen, mikäli käyttäjä esittää näihin kohdistuvia vaatimuksia.

(2) Pykälässä 1 määritetty vastuuvapaus ei koske vahingonkorvausvaatimuksia henkeen, kehoon tai terveyteen kohdistuvasta vahingosta eikä oleellisten sopimusvelvoitteiden loukkaamisesta johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia. Oleelliset sopimusvelvoitteet ovat sellaisia, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Vastuuvapaus ei koske myöskään sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat tarjoajan, tämän laillisten edustajien tai palvelun toteutuksessa avustavien tahojen tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5. Käyttäjän velvollisuudet ja kielletty sisältö

(1) Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta lisäämästään sisällöstä.

(2) Yhteisö on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta kaupallista sisältöä.

(3) Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tarjoajan palvelussa merkintöjä, jotka loukkaavat hyviä tapoja tai rikkovat voimassa olevia lakeja.

(4) Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan julkaisematta merkintöjä, joiden julkaiseminen täyttää rikoksen merkit tai on järjestysrikkomus.

(5) Sellaisen sisällön julkaiseminen on kielletty, jonka julkaiseminen/levittäminen RoadStars-sivuston kautta loukkaa kolmansien osapuolen oikeuksia (etenkin tekijän-, merkki-, nimi- ja tunnisteoikeuksia sekä oikeutta omaan kuvaan) tai joka on uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, väkivaltaa ihannoivaa, törkeän säädytöntä, ahdistelevaa, syrjivää, pornografista tai haitallista lapsille ja nuorille.

(6) Julkaistessaan sisältöä käyttäjän tulee huomioida erityisesti kolmansien osapuolten henkilöoikeudet. Käyttäjä on esimerkiksi vastuussa siitä, että hänen kuvissaan näkyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa – mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää – kuvien julkaisemiseen.

(7) Jos käyttäjä ei noudata näitä velvollisuuksia, tarjoajalla on oikeus poistaa kyseiset merkinnät tai muuttaa niitä. Tarjoaja pidättää itsellään oikeuden sulkea sisällön lisänneen käyttäjän tili ja päättää hänen jäsenyytensä. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan tarjoajalle velvollisuuksiensa rikkomisesta aiheutuneet vahingot.

(8) Tarjoajalla on oikeus poistaa merkinnät ja sisällöt, jotka saattavat rikkoa lakia.

(9) Tarjoajalla on oikeus vaatia käyttäjältä vapautus vaatimuksista, joita kolmannet osapuolet esittävät käyttäjän loukattua heidän oikeuksiaan. Käyttäjä sitoutuu tukemaan tarjoajaa puolustautumisessa tällaisia vaatimuksia vastaan. Käyttäjä on lisäksi velvollinen korvaamaan tarjoajalle aiheutuneet kohtuulliset asianajokulut.

(10) Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia sisällön lisäämistä tai jo poistetun tai suljetun sisällön lisäämistä takaisin.

6. Kielletystä sisällöstä ilmoittaminen

Kielletystä sisällöstä voidaan ilmoittaa seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Käyttöoikeuksien siirtäminen / tekijänoikeusmääräyks

(1) Lisättyjen merkintöjen tekijänoikeudet säilyvät kulloisellakin käyttäjällä. Lisäämällä merkintöjä yhteisöön käyttäjä myöntää tarjoajalle kuitenkin oikeuden pitää merkintää pysyvästi saatavana sivustollaan. Tarjoaja saa pitää käyttäjän lisäämää sisältöä veloituksetta ilman sisältö-, aika- ja paikkarajoituksia julkisesti saatavilla ja käyttää sitä sivuston sisällä uudelleen sekä tarvittaessa muokata sitä ja yhdistää sen muihin sisältöihin.

(2) Käyttäjä vakuuttaa olevansa kaikkien lisättyä sisältöä koskevien edellä mainittujen käyttötapojen edellyttämien oikeuksien haltija ja/tai voivansa käyttää näitä oikeuksia ja vakuuttaa lisäksi, että nämä käyttötavat eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai lainsäädännön määräyksiä.

(3) Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia tarjoajaa poistamaan tai korjaamaan käyttäjän lisäämiä merkintöjä.

8. Jäsenyyden päättäminen

(1) Käyttäjä voi irtisanoa jäsenyytensä koska tahansa lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostiviestin osoitteeseen support@roadstars.mercedes-benz.com. Tästä seuraava tietojen poistaminen ei koske merkintöjä, kommentteja tai viestejä, jotka käyttäjä on julkaissut tai kirjoittanut alustalle ennen tätä ajankohtaa eikä tietoja, joiden säilyttämiseen olemme lain mukaan velvollisia tai oikeutettuja. Pidätämme itsellämme oikeuden anonymisoida käyttäjän ennen irtisanomisajankohtaa alustalla julkaisemat tai kirjoittamat merkinnät, kommentit ja viestit käyttäjätilin poistamisen jälkeen.

(2) Tarjoajalla on oikeus päättää käyttäjän jäsenyys, jos käyttäjä esimerkiksi rikkoo käyttöehtoja tai ei ole kirjautunut sivustolle kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

(3) Tarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän lisäämä sisältö jäsenyyden päättyessä muttei velvollisuutta tehdä niin. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia laaditun sisällön luovuttamista hänelle. Käyttäjälle kohdassa 7 myönnetyt oikeudet jäävät voimaan ilman aikarajaa.

Käyttöohjeiden muuttaminen / tarjonnan muuttaminen

(1) Tarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluunsa tai lopettaa palvelun tarjoaminen.

(2) Tarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja siten, että muutokset ovat voimassa muutosajankohdasta eteenpäin. Tässä tapauksessa käyttäjille tiedotetaan tehtävistä muutoksista etukäteen ja heille kerrotaan, että heidän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli he eivät ilmoita 30 päivän sisällä, etteivät he hyväksy muutoksia tai jos he jatkavat alustan käyttämistä. Kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin pääsee napsauttamalla sivustolla linkkiä ”Käyttöehdot”.

10. Vastuu

(1) Vastuu kaikista kommenteista, teksteistä, tiedoista, ohjelmistosta, äänistä, kuvista, valokuvista, grafiikoista, videoista, viesteistä tai muista materiaaleista (”sisältö”), joita käyttäjät tallentavat, julkaisevat tai välittävät alustaa käyttäen, on ainoastaan ja rajoituksetta sillä henkilöllä, joka on tuonut sisällön saataville alustalle.

(2) Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet kaikkeen alustalle lisäämäänsä sisältöön, että hänellä on rajoittamattomat käyttöoikeudet siihen ja että kolmansilla osapuolilla ei ole siihen mitään oikeuksia. Jos kolmannet osapuolet kuitenkin vaativat korvauksia oikeuksiensa loukkaamisesta, käyttäjä vapauttaa Daimler Truck AG:n kaikista vaatimuksista asian suhteen. Tämä vapautus kattaa myös kohtuulliset asianajokulut.

11. Tietosuoja

Tarjoaja kerää, käsittelee ja käyttää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja näiden käyttöehtojen mukaisesti voidakseen asettaa yhteisön ja sen toiminnot käytettäviksi, mikäli käyttäjä on antanut hyväksyntänsä jatkokäsittelyä ja käyttöä varten. Huomio tietosuojaselosteemme.

12. Muuta

(1) Tarjoajan ja käyttäjien välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja.

(2) Lainsäädännön salliessa ja soveltuessa suorituspaikka ja yksinomainen oikeuspaikka on Stuttgart.

(3) Näiden käyttöehtojen jonkin määräyksen mahdollinen pätemättömyys ei vaikuta käyttöehtojen muiden määräysten pätemiseen.

 

 

Ei vielä kommentteja