Condiții de utilizare

Condiții de utilizare

Condiții de utilizare a platformei de comunicare RoadStars

Terms of Use

Community

Profilul de user, prietenii, chat-urile, albumele foto, comentariile și autentificarea la platformele de socializare fac parte din secțiunea Community din cadrul „RoadStars”. Le oferă utilizatorilor posibilitatea de a se conecta între ei pentru a schimba diferite informații. Asta înseamnă:

  • Userii își pot crea un profil
  • Userii se pot împrietenii și se conecta cu alți useri
  • Userii pot schimba între ei mesaje prin chat
  • Userii pot realiza un album foto și pozele pot fi prezentate celorlalți useri conectaţi
  • Userii pot comenta comentariile postate pe platformă
  • Userii se pot autentifica pe platformă, folosind datele de user de pe alte rețele de socializare
  • Userii înregistrați și autentificaţi au acces la informații exclusiviste
  • Clasificarea utilizatorilor în funcție de ActivityStars

Șoferi înregistrați pe platforma RoadStars/volanul albastru

Membrii Community care își înregistrează numărul permisului de conducere pot beneficia de acțiuni speciale organizate de RoadStars, orientate special spre aceste grupuri țintă (șoferi de camioane înregistrați/volan albastru). Poate fi vorba, de exemplu, despre: teste auto, oportunități de participare la sondaje privind produsele, invitații la cursuri de instruire profesionistă sau alte evenimentele speciale destinate șoferilor de camioane. Membrii Community care au introdus datele valabile din permis vor putea fi identificați după simbolul reprezentând un volan albastru.

Evenimentele vor fi anunțate pe pagina de internet imediat după înregistrarea ca membru Community cu volan albastru, iar invitațiile, dar și informații detaliate despre diferitele evenimente le vei obține pe e-mail.Oferta generală care se adresează șoferilor înregistrați include, într-o proporție adecvată, contactul direct cu grupul țintă, pentru a-i putea invita pe membrii acestuia la diferite acțiuni, transmiterea de informații detaliate despre organizare, dar și trimiterea unui pachet de bun-venit după finalizarea anumitor acțiuni sau a unui mic cadou de Crăciun sau după înregistrarea ca șofer. Este nevoie de înregistrarea numelui, prenumelui, dar și a adresei (e-mail și adresa poștală).

Seria permisului se va utiliza exclusiv pentru verificarea statusului înregistrat de șofer/volanul albastru. Seria permisului, precum și numele și adresa nu vor fi accesibile pentru ceilalți membri Community.

Postbox

Mesajele transmise cu funcția „Postbox” se salvează. Acest lucru servește doar pentru a asigura funcționarea „Postbox”. Mesajele nu sunt nici citite și nici utilizate în alt scop în afară de a asigura cadrul tehnic pentru o afișare fără probleme a conversației. La cererea utilizatorului, mesajele se pot șterge.

1. Domeniul de aplicare

Condițiile de utilizare alăturate reglementează raportul dintre Daimler Truck AG, în calitate de ofertant al www.roadstars.mercedes-benz-trucks.com (în continuare „Ofertant“) și utilizatorii secțiunii Community.

Utilizarea secțiunii Community este permisă numai dacă utilizatorii acceptă condițiile de utilizare alăturate.

2. Înregistrare

(1) Condiția pentru utilizarea secțiunii Community este o înregistrare prealabilă. Prin înregistrare acceptați aceste condiții de utilizare.

(2) Utilizatorul este obligat ca la înregistrare să ofere informații reale. Toate câmpurile obligatorii trebuie completate.

(3) Utilizatorul nu are dreptul de a transmite către terți datele sale de acces. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor sale de acces și să le protejeze față de terți. Utilizatorul poate crea un singur profil personal.

(4) Membru al secțiunii Community poate deveni doar o persoană majoră. Nu există o obligație privind înregistrarea și statutul de membru.

3. Serviciile ofertantului

(1) Ofertantul permite utilizatorului, prin intermediul acestor condiții de utilizare, să publice comentarii pe pagina sa de Internet. Ofertantul pune gratuit la dispoziția utilizatorilor, în limita posibilităților sale tehnice și economice, o platformă de comunicare cu funcții Community. Ofertantul va depune toate eforturile pentru a-și menține serviciile disponibile. Ofertantul nu își asumă niciun fel de obligații suplimentare. Utilizatorul nu are dreptul de a solicita ca acest serviciu să fie disponibil permanent. În cazul unor lucrări de mentenanță, îmbunătăţire sau al unor defecțiuni, există posibilitatea ca variantele de utilizare să fie limitate sau parțial întrerupte.

(2) Ofertantul nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea, complexitatea, autenticitatea, actualitatea și utilitatea informațiilor deja postate.

4. Excluderea responsabilității

(1) Sunt excluse orice fel de pretenții de plată a unor daune-interese înaintate de utilizator, dacă nu există alte mențiuni în acest sens. Prezenta reglementare se aplică și în favoarea reprezentanților legali și ai colaboratorilor ofertantului, în măsura în care utilizatorul poate dovedi că există anumite solicitări adresate acestora.

(2) Excepție de la excluderea responsabilității, menționată în alineatul 1 sunt solicitările de plată a unor despăgubiri ca urmare a lezării integrității corporale, a sănătății și cele rezultate din încălcarea evidentă a obligațiilor contractuale importante. Prin obligații contractuale importante se înțeleg acele obligații care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract. Excepția de la excluderea responsabilității se aplică și în cazul daunelor, care se datorează încălcării cu rea-intenție sau intenționată a obligațiilor asumate de ofertant, de reprezentanții săi legali sau de colaboratorii acestuia.

5. Obligațiile utilizatorului și conținuturi interzise

(1) Utilizatorul răspunde de toate conținuturile postate de el.

(2) Secțiunea Community este destinată exclusiv utilizării private. Utilizatorul se obligă să nu posteze conținuturi comerciale.

(3) Utilizatorul se obligă față de ofertant să nu posteze comentarii care să contravină bunelor moravuri sau legislației în vigoare.

(4) Utilizatorul se obligă în mod special să nu posteze niciun fel de comentarii, a căror publicare poate avea caracter penal sau contravențional.

(5) Este interzisă postarea de conținuturi a căror publicare/ transmitere prin platforma RoadStars poate leza drepturile terților (în mod special drepturi de autor, mărci, denumiri și caracteristici, drepturi legate de postarea propriilor imagini) sau care au un caracter periculos, jignitor, denigrator, rasist, violent, injurios, inoportun, discriminatoriu, pornografic sau care poate reprezenta un pericol pentru minori.

(6) Utilizatorul are obligația, ca în cazul conținuturilor postate de el, să nu lezeze drepturile personale ale terților. Utilizatorul este responsabil ca persoanele, care apar în pozele postate de el, să își fi exprimat acordul în acest sens – în măsura în care legislația în vigoare prevede asta.

(7) În cazul încălcării acestor obligații, ofertantul este îndreptățit să modifice sau să șteargă respectivele postări. Blocarea contului, precum și anularea calității de membru a utilizatorului care a postat aceste conținuturi, se mențin în vigoare. Utilizatorul este obligat să acopere dauna produsă ofertantului în urma încălcării obligațiilor contractuale.

(8) Ofertantul are dreptul de a șterge comentarii și conținuturi dacă acestea încalcă normele juridice în vigoare.

(9) Ofertantul are față de utilizator dreptul de a solicita să fie eliberat de orice fel de obligații față de terți, pe care aceștia le-ar putea emite ca urmare a lezării drepturilor contractuale prin intermediul utilizatorului. Utilizatorul se obligă să sprijine ofertantul la soluționarea acestor solicitări. Utilizatorul este de asemenea obligat să suporte cheltuielile de judecată adecvate ale ofertantului.

(10) Utilizatorul nu are niciun drept cu privire la setarea sau reactivarea conținuturilor șterse sau deja blocate.

6. Anunțarea conținuturilor interzise

Conținuturile cu un caracter inadecvat pot fi raportate la următoarea adresă de e-mail: support@roadstars.mercedes-benz.com

7. Transmiterea drepturilor de utilizator/reglementărilor privind drepturile de autor

(1) Dreptul de autor pentru comentariile postate revine respectivului utilizator. Prin postarea comentariului său pe secțiunea Community, utilizatorul îi oferă ofertantului dreptul de a menține pe termenul lung respectivul comentariu pe pagina sa de Internet pentru a putea fi accesat. Ofertantul poate publica gratuit conținuturile postate de utilizator, fără niciun fel de limitări de conținut, temporale și spațiale și le poate utiliza pe pagina sa de Internet și dacă este necesar transmite mai departe și combina cu alte conținuturi.

(2) Utilizatorul garantează că este titularul drepturilor de utilizare conformă a conținuturilor postate și/sau deține dreptul de a dispune de acestea, în măsura în care prin utilizarea acestora nu sunt lezate drepturile terților și încălcate normele juridice.

(3) Utilizatorul nu poate solicita ofertantului ștergerea sau corectarea comentariilor postate de el.

8. Încheierea calității de membru

(1) Utilizatorul își poate încheia în orice moment calitatea de membru prin transmiterea unui e-mail simplu către support@roadstars.mercedes-benz.com. În urma acestui fapt se vor șterge anumite date, dar acestea nu includ comentarii, articole și știri, pe care le-ați postat respectiv redactat pe platformă înainte de acest moment, precum și date, pe care legislația în vigoare ne obligă să le arhivăm. Ne rezervăm dreptul ca după ștergerea contului dumneavoastră de utilizator, comentariile, articolele, și știrile postate de dumneavoastră pe platformă să devină anonime.

(2) Ofertantul are dreptul de a anula statutul de membru al unui utilizator, de exemplu dacă acesta lezează condițiile de utilizare sau dacă nu s-a conectat pe platformă timp de șase luni.

(3) Ofertantul are dreptul, dar nu obligația, ca în cazul anulării statutului de membru să șteargă conținuturile create de utilizator. Este exclus dreptul utilizatorului de a solicita restituirea conținuturilor postate. Drepturile legale, stabilite la punctul 7, rămân și în continuare în vigoare pe termen nelimitat.

9. Modificarea condițiilor de utilizare/ Modificarea ofertei

(1) Ofertantul are dreptul de a aduce modificări serviciului său sau de a-l bloca.

(2) Ofertantul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de utilizare cu efect în viitor. În acest caz, vă vom informa în prealabil în legătură cu modificările apărute și vă vom atenționa că modificările se consideră acceptate de dumneavoastră dacă în termen de 30 de zile nu vă veți exprima dezacordul sau imediat ce veți intra din nou pe platformă. Versiunea actuală a condițiilor de utilizare poate fi accesată printr-un clic pe link-ul „Condiții de utilizare“ existente pe platformă.

10. Asumarea răspunderii

(1) Răspunderea pentru comentariile, textele, informațiile, datele, programele, sunetele, imaginile, fotografiile, graficele, materialele video, știrile sau alte materiale („Conținut“), stocate, publicate sau transmise de dumneavoastră sau de un alt utilizator prin utilizarea platformei, revine exclusiv și nelimitat persoanei care a făcut accesibil respectivul conținut pe platformă.

(2) Utilizatorul oferă asigurări că deține toate drepturile cu privire la conținuturile prezentate de el pe platformă, că deține drepturile nelimitate de utilizare și că nu lezează drepturile niciunei terțe persoane. În cazul în care terțe persoane emit pretenții ca urmare a lezării drepturilor ce le revin, utilizatorul va elibera compania Daimler Truck AG de orice fel de solicitări ce pot apărea de aici. Aici sunt incluse și cheltuielile de judecată aferente.

11. Protecția datelor cu caracter personal

Ofertantul înregistrează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal ale utilizatorului în conformitate cu prezentele condiții de utilizare pentru a le aplica în cadrul secțiunii Community și pentru funcțiile acesteia, în măsura în care utilizatorul este de acord cu o prelucrare și utilizare ulterioară a acestora. Vă rugăm să citiți cu atenție mențiunile privind protecția datelor cu caracter personal.

12. Diverse

(1) În cazul raporturilor juridice dintre ofertant și utilizatori se aplică legislația în vigoare pe teritoriul Republicii Federale Germania.

(2) În măsura în care acest aspect este permis și stabilit, locul de aducere la îndeplinire și instanța de judecată competentă este cea din Stuttgart.

(3) În cazul în care una dintre prevederile prezentelor condiții de utilizare își pierde valabilitatea, celelalte reglementări vor rămâne și în continuare în vigoare.

 

 

Încă niciun comentariu