RoadEfficiency – utnyttja fordonen effektivt med Mercedes-Benz Uptime

Ekonomi och logistik

Du behöver aldrig bli stående.

Den nya servicetjänsten Mercedes-Benz Uptime ger kunderna fjärråtkomst till lastbilens tekniska tillstånd och ger konkreta rekommendationer om vad som behöver göras. Detta maximerar fordonstillgängligheten – haverier förhindras och reparation och service kan planeras bättre, som exemplet Spedition Bays visar.

Topprestation av tradition. Bröderna Markus och Michael Schaaf om sitt familjeföretag med tysk stabilitet: ”Låga totalkostnader, hög säkerhet och maximal fordonstillgänglighet är A och O i vår verksamhet.”


Bay Logistik i tyska Waiblingen utför årligen mer än 35 000 transportuppdrag för kemiindustrin. Det schwäbiska familjeföretagets lastbilar transporterar cirka 600 000 ton och tillryggalägger knappt 25 miljoner kilometer. Ungefär 200 medarbetare på Bay arbetar varje dag mot samma mål: nöjda uppdragsgivare.

Bland dessa kommer ett stort antal krävande kunder från den kemiska industrin. Sju av tio av branschens största internationella producenter väljer att sätta sin tilltro till Bay Logistik. Till denna skara kommer också en lång rad små och medelstora kemiföretag.

Det ständigt växande utbudet omfattar transport och förvaring av flytande och granulerade kemikalier – både i förpackad form och som bulklast. Vagnparken som krävs för detta har i dag mer än 700 enheter. Det finns 120 dragbilar från Mercedes-Benz och en portfölj med olika bulktrailers, containrar och tanktrailers.

Bay Logistiks verksamhet påverkas just nu i betydande grad av den ökande koncentrationen av produktionsställen och av avvecklingen av kostsamma lagerutrymmen inom kemibranschen. Experterna transporterar ofta stora mängder dyra råmaterial. Bara en enda utebliven transport kan i värsta fall lamslå en hel kemifabrik. Bays affärsidé är därför maximal tillgänglighet till de fordon som är i användning.

För att lyckas med detta har vagnparksföreståndaren Sascha Schmieder och hans kolleger börjat använda den nya tjänsten Mercedes-Benz Uptime. De satte in den i ett pilotprojekt redan för ett och ett halvt år sedan. Han förklarar för Mercedes-Benz Transport hur tjänsten fungerar och vilken nytta den ger med hjälp av tre praktiska exempel.

Vagnparkschefen Sascha Schmieder om Mercedes-Benz Uptime:
”Det är som i Formel 1: Depån vet redan innan föraren att det är något som är fel med bilen – en smart analys av diagnosdatan är ofta nyckeln till segern. Det är likadant med Mercedes-Benz Uptime. Tjänsten håller mig informerad om det tekniska tillståndet hos våra dragbilar. Redan inom några få minuter efter att det uppkommit en störning i lastbilen får jag information om detta. Jag får dessutom veta hur fordonet kommer att påverkas, till exempel om effekten eller hastigheten påverkas negativt och ett förslag på vilka åtgärder som kan vidtas. Att få information på ett tidigt stadium gör att jag vinner den tid som i regel är nödvändig för att förhindra ett haveri, utföra transportuppdraget i tid och undvika onödiga extrakostnader.”


Man kan omedelbart identifiera om akut reparationsbehov föreligger och förhindra funktionsbortfall.

Så här fungerar det.

Mercedes-Benz Uptime gör kontinuerliga kontroller av fordonssystemens status. Detta sker på distans. Om en lastbil riskerar att bli stående går denna information direkt till Customer Assistance Center i Maastricht (Nederländerna). CAC tar då omedelbar kontakt med kundens kontaktperson på företaget. CAC:s medarbetare föreslår en konkret handlingsplan och rådgör med företaget om vilka möjligheter det finns att undvika att transporten blir försenad. Sedan påbörjas avhjälpningsarbetet.

Om det är nödvändigt med en omedelbar reparation, planeras ett verkstadsstopp in längs lastbilens planerade körsträcka. CAC föreslår lämpliga serviceverkstäder, undersöker om de har tid och kontrollerar till och med om nödvändiga reservdelar finns i lager. I samråd med kunden utses sedan en lämplig verkstad för uppdraget. Verkstaden förses med relevant information så att de kan börja förbereda sig inför reparationsarbetet.

Dessa processer anpassas till ekipagets planerade lastnings- och lossningstider. I idealfallet sammanfaller detta också med att föraren får en välbehövlig paus i körningen. På så sätt minskar sannolikheten för eventuella störningar i transportuppdraget avsevärt.

Förhindrat haveri – en sensor som inte arbetade korrekt utlöste ett felmeddelande i lastbilen. Lastbilsmekanikern Sebastian Übele på Autohaus Lorinser stod beredd med rätt reservdel till Jan Hettlings lastbil så att han slapp frångå sin planering.


Vagnparkschefen:
”Med Mercedes-Benz Uptime får vi exakt information och tid för att lösa problemet innan transportuppdraget går åt skogen. Jag kommer ihåg en gång när en av våra lastbilar visade ett fel. Men reservdelen som behövdes fanns inte på verkstaden som låg närmast. Eftersom vi hade lastat gods som var helt beroende av att komma fram i tid skickades reservdelen till verkstaden i Frechen. Så långt kunde vår lastbil fortsätta. När lastbilen var framme i Frechen var reservdelen redan på plats. Reparationen tog bara två timmar och vi hann komma fram i tid till kunden. En annan gång blev jag uppringd av CAC för att en laddtrycks- och temperatursensor var defekt. Kvinnan på jourservice var mycket kompetent och presenterade olika lösningsmöjligheter. Till slut kunde vi byta sensorn på vår hemmaverkstad utan att det blev förseningar.”


Omedelbar kontakt – Customer Assistance Center (CAC) informerar vagnparkschefen Sascha Schmieder om en defekt i motorns insugningssystem i en av hans lastbilar. De samråder om hur man bör gå vidare. Med hjälp av CAC planerar man in ett snart verkstadsbesök och informerar föraren.
Omedelbar kontakt – Customer Assistance Center (CAC) informerar vagnparkschefen Sascha Schmieder om en defekt i motorns insugningssystem i en av hans lastbilar. De samråder om hur man bör gå vidare. Med hjälp av CAC planerar man in ett snart verkstadsbesök och informerar föraren.
Snabb reparation – lastbilsmekanikern Sebastian Übele åtgärdade felet under förarens vilopaus. Reparationsarbetet var optimalt förberett eftersom diagnossystemets rapport innehöll all relevant information. Föraren Jan Hettling kan alltså fortsätta sin körning som planerat och informerar vagnparkschefen.
Snabb reparation – lastbilsmekanikern Sebastian Übele åtgärdade felet under förarens vilopaus. Reparationsarbetet var optimalt förberett eftersom diagnossystemets rapport innehöll all relevant information. Föraren Jan Hettling kan alltså fortsätta sin körning som planerat och informerar vagnparkschefen.
Optimala förberedelser – tack vare Mercedes-Benz Uptime känner lastbilsmekanikern på Autohaus Lorinser till vår Actros diagnosdata och defekten redan innan den kommer in. Rätt verktyg och reservdelar är på plats så att reparationen kan påbörjas direkt.
Optimala förberedelser – tack vare Mercedes-Benz Uptime känner lastbilsmekanikern på Autohaus Lorinser till vår Actros diagnosdata och defekten redan innan den kommer in. Rätt verktyg och reservdelar är på plats så att reparationen kan påbörjas direkt.
På utsatt tid – att byta den defekta sensorn tog bara 30 minuter. Jan Hettling kan köra vidare med sin Actros i tid. Om reservdelen inte hade funnits hos Lorinser utan hos en annan verkstad, hade Mercedes-Benz Uptime lagt om rutten dit.
På utsatt tid – att byta den defekta sensorn tog bara 30 minuter. Jan Hettling kan köra vidare med sin Actros i tid. Om reservdelen inte hade funnits hos Lorinser utan hos en annan verkstad, hade Mercedes-Benz Uptime lagt om rutten dit.

Man kan informera i realtid och underlätta reparation.

Så här fungerar det.

Lastbilens diagnossystem rapporterar ett problem som föraren dock snabbt kan lösa själv om det tydligt framgår vad som är fel och vad som behöver göras på plats för att avhjälpa problemet. Det kan till exempel vara att ett däck har för lågt lufttryck eller att det är nödvändigt med en manuell regenerering av ett dieselpartikelfilter.

Händelserna och förarens åtgärder registreras av Mercedes-Benz Uptime och görs sedan tillgängliga för ansvarig på vagnparken, både via mejl och i kundens onlineportal. På detta sätt ger Mercedes-Benz Uptimes onlineportal information om dolda problem och potentiella orsaker till haveri medan de ännu kan avhjälpas.

Utnyttja hela potentialen – FleetBoard transportlogistik.

Effektiv kommunikation med föraren innebär i dag så mycket mer än enkla telefonsamtal. FleetBoards logistiska lösningar förenklar processer och förkortar koordineringstiden. Vagnparkschefer som styr sina lastbilar med hjälp av FleetBoard, kan planera sina uppdrag direkt vid datorn, sammanställa optimala körningar och skicka dessa tillsammans med all övrig information till förarens DispoPilot genom en enda knapptryckning.

Statusmeddelanden kan konfigureras flexibelt och individuellt för varje transport och hjälper föraren att registrera information om ordrar, körningar eller gods. Hela transportprocessen styrs mycket effektivt tack vare ett friktionsfritt informationsutbyte. Via FleetBoard WebService kan FleetBoard transportlogistik dessutom helt och hållet integreras i företagets egen programvara. Därmed kan alla data som registreras av föraren bearbetas direkt där de behövs. Detta förhindrar onödiga väntetider och minimerar fel så att förare och lastbil kan ägna så mycket tid som möjligt åt själva transporten.

Vagnparkschefen:
”Rapporteringen från Mercedes-Benz Uptime är guld värd för att förebygga defekter och onödiga uppehåll på verkstaden på grund av service. En av våra förare fick för inte så länge sedan ett felmeddelande på displayen, som visade att något var fel med avgasefterbehandlingen. Vid sådana fel kan det hända att lastbilens hastighet automatiskt sänks till 25 km/h eftersom avgasvärdena eventuellt inte uppfyller de lagstadgade kraven. Då upplyste CAC oss om att föraren kunde utföra en manuell regenerering av dieselpartikelfiltret direkt från förarplatsen. Så vi gav instruktioner till det och transportuppdraget var räddat. Tack vare en omfattande översikt i och med Mercedes-Benz Uptimes rapportering om varje enskilt fordon, kan vi dessutom reagera mycket snabbare och bättre på saker som så småningom kan utvecklas till allvarligare defekter – det sparar pengar. Om många förare till exempel hela tiden fyller på luft i ett och samma fordon tyder det på att däcket riskerar att explodera, vilket är både farligt och dyrt. Sådant får jag reda på och då går det att förhindra.”

Regelbundet underhåll – Mercedes-Benz Uptime analyserar lastbilarnas användningsprofil noga. Eftersom tjänsten rekommenderade det startade Jan Hettling en regenerering av dieselpartikelfiltret manuellt. Om dieselpartikelfiltret inte regenereras i tid, till exempel för att den automatiska regenereringen ofta har blivit avbruten, är det helt nödvändigt med ett verkstadsbesök från och med en viss fyllnadsgrad.
Regelbundet underhåll – Mercedes-Benz Uptime analyserar lastbilarnas användningsprofil noga. Eftersom tjänsten rekommenderade det startade Jan Hettling en regenerering av dieselpartikelfiltret manuellt. Om dieselpartikelfiltret inte regenereras i tid, till exempel för att den automatiska regenereringen ofta har blivit avbruten, är det helt nödvändigt med ett verkstadsbesök från och med en viss fyllnadsgrad.
Snabba åtgärder – efter att ha sett meddelandet på displayen i sin Actros kontrollerar föraren Jan Hettling däcktrycket på framaxeln. I bakgrunden tillgängliggör Mercedes-Benz Uptime samtliga detaljer om tryckfallet för vagnparkschefen Sasha Schmieder via kundens onlineportal.
Snabba åtgärder – efter att ha sett meddelandet på displayen i sin Actros kontrollerar föraren Jan Hettling däcktrycket på framaxeln. I bakgrunden tillgängliggör Mercedes-Benz Uptime samtliga detaljer om tryckfallet för vagnparkschefen Sasha Schmieder via kundens onlineportal.

Man kan göra en optimal planering av reparation och service.

Så här fungerar det.

All service och reparation som inte måste ske omgående kan utföras mer effektivt tack vare Mercedes-Benz Uptime. Det kan till exempel handla om regelbunden service såsom byte av bromsbelägg, smörjmedel eller filter, men även fel på olika komfortfunktioner som exempelvis klimatanläggningen.

Sådan information överförs automatiskt av Mercedes-Benz Uptime till den Mercedes-Benz servicepartner som kunden valt. Servicepartnern sammanställer utifrån dessa data vilka reparations- och serviceåtgärder som ska utföras, kontaktar kunden och avtalar i god tid en servicetid som är optimalt anpassad till den planerade körningen och kommande servicebehov. På så sätt minimeras verkstadsbesöken och som följd även stilleståndstiden, vilket samtidigt ökar fordonets tillgänglighet.

Dessutom sammanställer Mercedes-Benz Uptime information om sådana parametrar som varken påverkar körfunktionen eller kräver någon senare reparation. Dit räknas till exempel information om tidpunkter då ett fordon inte hanteras på ett ekonomiskt sätt av föraren. Detta ökar vagnparkschefens möjligheter att ge förarna exakt återkoppling och vid behov sätta in avhjälpningsåtgärder.

Vagnparkschefen:
”De konsoliderade Mercedes-Benz Uptime-rapporterna för varje enskilt fordon är extremt värdefulla. Tack vare den detaljerade informationen om det allmänna tillståndet och det kommande servicebehovet kan jag i god tid byta ut bilarna eller skicka dem till verkstaden innan behov av kostsamma reparationer uppstår. Dessutom bidrar tjänsten till ekonomisk körning. Det gör det verkligen lättare att konkurrera. Även förarna är mycket nöjda med Mercedes-Benz Uptime. Oplanerade stillestånd är något som i regel tillhör det förflutna. Och om det någon gång ändå skulle hända att man behöver åka till verkstaden är allt perfekt förberett och blir klart på ett kick.”

Perfekt synkat. Tack vare Mercedes-Benz Uptime blir reparation och service som ett minutiöst samordnat depåstopp – din lastbil är ute på vägarna igen snabbare än du kan ana.
Perfekt synkat. Tack vare Mercedes-Benz Uptime blir reparation och service som ett minutiöst samordnat depåstopp – din lastbil är ute på vägarna igen snabbare än du kan ana.
Alltid informerad – via Mercedes-Benz Uptime:s onlineportal kontrollerar vagnparkschefen Sascha Schmieder (t.v.) statusen hos sin vagnpark. Härifrån avtalar han en kommande tid för service och passar på att kombinera den med en nödvändig reparation av klimatanläggningen.
Alltid informerad – via Mercedes-Benz Uptime:s onlineportal kontrollerar vagnparkschefen Sascha Schmieder (t.v.) statusen hos sin vagnpark. Härifrån avtalar han en kommande tid för service och passar på att kombinera den med en nödvändig reparation av klimatanläggningen.
Optimal tillgänglighet av reservdelar – om en reservdel inte finns tillgänglig, transporteras den, efter att en servicetid avtalats, tack vare Mercedes-Benz Uptime direkt till företagets egen verkstad eller till Mercedes-Benz servicepartner. Mekanikerna har därför god tid att förbereda sig inför det kommande arbetet innan lastbilen kommer in.
Optimal tillgänglighet av reservdelar – om en reservdel inte finns tillgänglig, transporteras den, efter att en servicetid avtalats, tack vare Mercedes-Benz Uptime direkt till företagets egen verkstad eller till Mercedes-Benz servicepartner. Mekanikerna har därför god tid att förbereda sig inför det kommande arbetet innan lastbilen kommer in.

Foton: Matthias Aletsee

Mer om RoadEfficiency

Ännu inga kommentarer