Reichhart Logistik transporterar speciell frakt med en speciell lastbil

Ekonomi & Logistik

Klar för 4.0.

Med Actros långa lastbil ser Reichhart Logistik till att RUAG i Gilching får en friktionsfri leveranskedja av flygplansdelar till Airbus. Servicen omfattar allt från emballering till IT-stödd tidsplanering av leveranserna med egen programvara.


Denna kuliss är rena pojkdrömmen. I ordentliga rader står flygplansbakdelarna uppställda i den ljusa byggnaden, med nya nitar i det grönaktiga aluminiumlagret. Men utanför portarna till den här fabriksbyggnaden, som RUAG Aerostructures har i Gilching i München, är det inga modeller: Det är tailcones till Airbus A320. Den här, som enligt A320:s konstruktionsplan bara kallas "Section 19.1", förväntas befinna sig på Airbus-anläggningen i Finkenwerder i närheten av Hamburg om 36 timmar.

Mellan produktionslinjerna hos underleverantören RUAG och slutmonteringen hos Airbus är det 80 mil, och lasten får inte åka av. "Inom flygplanskonstruktion produceras lika mycket enligt just in time som inom bilindustrin. Det finns en välavvägd process- och produktionskedja och tidsplaneringen är mycket snäv. Och om några delar fattas stoppas bandet. Det får inte hända med sådana här höga produktionskostnader", säger Georg Berberich, verkställande direktör och delägare i Reichhart just in time GmbH, dotterbolag till Reichhart Logistik GmbH med säte i tyska Gilching. 38-åringen är lika förtrogen med alla steg inom flygplansproduktion som medarbetarna på Airbus och RUAG. Det måste han också, för som transport- och kontraktlogistikpartner är Reichhart länken mellan de olika avlägsna produktionsställena.


I Gilching arbetar Reichharts och RUAG:s team hand i hand. Under detta mångåriga partnerskap har en symbios uppstått mellan producent och transportör. Under produktionen ansvarar Reichhart för intern transport av flygplansdelarna till lackeringsanläggningen. När monteringen av de stora delarna är klar, kommer de vidare till Reichhart-teamet, surras fast på de särskilt konstruerade transportställningarna och emballeras med slitskyddsfolie.

Utanför byggnaden står redan en Actros 1848 långlastbil och väntar på frakten. Eftersom flygplansdelarna är lätta, men stora, används en djupcentertrailer med 3,70 meter lasthöjd till transport. När komponenter som den flygplanskroppsdel 18/19 som tillverkats i Gilching ska transporteras, är det bara möjligt som specialtransport med 4,38 meters lasthöjd. Vid lastning ställs transportställningarna i särskilda fästmekanismer på trailerbotten och fästs med säkringsbultar. Med bara ett stopp kommer Reichharts speciallastbil fram till utkanten av Hamburg, där flygplansdelen ska lämnas till Airbus-teamen mellan kl. 22 och 5.


Reichharts lastbilar, som transporterar olika flygplanselement från München till Hamburg, är 25 meter långa.


"Vi erbjuder våra kunder internt stöd, emballage, frakt, men även styrning av kedja och transport. Alltså en helhetslösning som vi hela tiden vill förbättra", säger Berberich.

En del i detta optimeringsarbete är den långa lastbilen: "I genomsnitt gör vi Airbus-körningen tio gånger i veckan. Utan den långa lastbilen skulle vi behöva göra ytterligare fem körningar i veckan."

Reichhart Logistik GmbH grundades 1967 och har just nu mer än 900 medarbetare. Flera kompetenscenter erbjuder precis som för RUAG komplexa kontraktlogistiklösningar. "För en underleverantör transporterar vi avgassystem till BMW Groups anläggning i München. Eftersom de monterade avgassystemen tar upp väldigt mycket plats i lastbilen, transporterar vi först de separata delarna till ett av våra ställen i München, där vi svetsar samman dem med robotar och matar in dem i BMW-produktionen i tur och ordning", berättar Berberich. Ofta utför Reichhart tjänster direkt hos uppdragsgivaren.


För att styra de delvis mycket komplexa logistikkedjorna, grundade företaget förutom Reichhart digital logistics GmbH även ett eget IT-dotterbolag, som sedan 2014 programmerar, optimerar och underhåller kundindividuella hård- och programvarulösningar till hela supply-kedjan. "Vi är säkra på att det förr eller senare bara går att erbjuda kontraktlogistiska tjänster om man har egen IT-kompetens. Det kommer inte vara på något annat sätt för logistik 4.0 heller", säger Berberich. För framtidens logistikkoncept, där tillverkarnas, transportörernas och kundernas varor och logistikprocesser är trådlöst digitalt sammankopplade, tycker Reichhart alltså att han hänger med bra.

Reichhart ryggar inte heller för optimering av vagnparksstrukturen. "De flesta av våra 72 egna transporterande enheter har stjärnan där fram och så välutrustade det bara är möjligt. Förutom alla tillgängliga skyddssystem använder vi både retarder och däcktryckskontroll för minimering av slitage och förbrukning", säger Berberich. Särskild uppmärksamhet ger företaget de telematikstödda systemen Fleetboard och ­Predictive Powertrain Control.


Sedan början av året används även Mercedes-Benz Uptime, som ger ökat utnyttjande av bilarna eftersom kommande störningar identifieras i god tid och meddelas Reichharts vagnparksstyrning med hjälp av telematiken. Just när det kommer till körningar som kräver tillstånd, som för RUAG, där man inte bara kan byta ut dragbilen, är det en avgörande fördel för framtiden. "Mercedes-Benz Uptime var helt enkelt ett självklart nästa steg för oss i användningen av fordonsdata."

De första erfarenheterna ger Berberich mersmak: "Innan en förare upptäckt och rapporterat en skada på en kylslang, hade servicen från Customer Assistance Center redan hunnit till telefonen: 'I fordon X har vi identifierat problem Y. Vi skulle kunna ...' Så här blir körningarna från RUAG till Airbus ännu mer stabila."


Foto: Enno Kapitza

2 kommentarer