Mercedes-Benz UpTime

Mercedes-Benz UpTime

Mercedes-Benz Uptime giver mulighed for at forbinde din bil med Mercedes-Benz service og din transportvirksomhed i realtid.

Undgåelse af driftsstop.

Hvis der er akut fare for, at din lastbil svigter, vil du blive informeret om dette med det samme af Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC).

CAC hjælper dig med at indgå en værkstedsaftale, der er afstemt optimalt i forhold til din rute og dine transportopgaver. Medarbejderne hos CAC sørger på forhånd for, at de nødvendige ressourcer er tilgængelige på værkstedet, så reparationen kan udføres med det samme.

Din fordel: Risikoen for et teknisk uheld undgås, din lastbil repareres hurtigt, og transportopgaven bliver udført til tiden. 


Effektiv styring af reparation og service.

Service- og reparationsbehov, som registreres i god tid, meddeles automatisk til den Mercedes-Benz servicepartner, som du selv har valgt.

Med udgangspunkt i disse oplysninger samler din servicepartner forestående service- og reparationsarbejde og tager så kontakt til dig, så I kan aftale en tid, der tilpasses optimalt i forhold til din personlige turplanlægning og de forestående servicebehov.

Takket være det komplette overblik over dine bilers tilstand i realtid er værkstedet godt forberedt på dit besøg – de nødvendige dele bestilles i god tid, der er sørget for kapacitet på værkstedet, og reparationsordren udfærdiges i en arbejdsgang.

Din fordel: Værkstedsophold og de stilstandstider, der er forbundet hermed, minimeres. 


Understøttelse af vedligeholdelsestiltag i realtid.

I mange tilfælde vil det forårsage øget slid på bilen eller medføre havarier eller skader, hvis reparationer og vedligeholdelse ikke udføres i tide.

Mercedes-Benz Uptime hjælper dig med at undgå sådanne skader. Ved forestående vedligeholdelsestiltag, som du let selv kan udføre, vil Mercedes-Benz Uptime informere dig i god tid via Mercedes-Benz Uptime-kundeportalen og pr. e-mail. De konkrete handlingsanbefalinger fra Mercedes-Benz Uptime vil hjælpe dig med at gennemføre disse.

Din fordel: Unødige værkstedsophold og eventuelle reparationsomkostninger undgås.