Eso ve stavební dopravě: Sklápěč Arocs a zametací Atego

Vozidlo a technologie

Prozíravé stavebnictví.

Converso TP spoléhá při pracích v okolí Grenoblu na inovativní řešení vozidla. Přitom dojde i na použití sklápěče Arocs a zametacího stroje Atego.

Samozásobitel. Converso TP provozuje demoliční práce a recyklaci a může tak lépe vytížit vozový park – výhoda oproti tvrdé konkurenci.


Zatímco se zdá, že vrcholy hor Petit a Grand Brion des Montagne d’Uriol stojí v dálce na stráži, prohání se bílé Atego 1524 na silnici před skladem materiálu firmy Converso TP ve městě Vif, 16 kilometrů jižně od Grenoblu. Vůz je vybaven systémem na čistění komunikací CityFant 6000 od Eurovoirie, čímž se stal prvním pojízdným zametacím strojem ve Francii, u kterého byl použit podvozek nového Atega. Stroj má k dispozici pravostranné řízení, které je u takových vozidel běžné.

Díky dvěma extra velkým nádržím z ušlechtilé oceli, jedna určena pro 1900 l vody a druhá pro motorovou naftu, má Atego při práci dlouhou výdrž. Krátký rozvor náprav přibližně 3800 mm, zdokonalený čisticí systém se zásobníkem o objemu šest metrů kubických a rotující kartáče zaručují, že se stroj bez problémů dostane skrz úzké zatáčky či na špatně přístupná místa.Díky čistícímu stroji se firma Converso TP stará o to, aby přístupy ke staveništím uvnitř města nebo – jako dnes – ke skládce stavebních hmot zůstaly čisté. Nahoře na drtiči kamení, který mění demoliční odpad na štěrk, má Benjamin Converso, jeden ze synů majitele firmy, optimální přehled o zametacím stroji a korbových sklápěčích, které odebírají materiál ze skládky. „Jsem něco jako kontrolní věž“, směje se.

Samozřejmě tím Benjamin Converso nemyslí panoramatický výhled z drtiče, ale svou funkci v podniku. Zatímco se jeho bratr věnuje distribuci a vztahům se zákazníky, on se stará o chod podniku. Patří sem také plánování nasazení cca 100 zaměstnanců podniku, strojů a samozřejmě vozového parku. Práce na 30 až 35 stavbách musí být každý den zorganizována. „Plány, které jsem udělal včera večer, jsem musel již dvakrát pozměnit“, říká syn majitele firmy, a přitom ještě není ani poledne.

Mezi vozidla, pro která je nutné naplánovat každodenní použití, patří celkem 28 jednotek, mezi nimi dvounápravové, třínápravové a čtyřnápravové korbové sklápěče a sklápěcí jízdní soupravy s dvounápravovými a třínápravovými tahači, ke kterým patří i šest nákladních vozidel s pohonem všech kol. Tyto vozy postupně nahrazujeme tahači s hydrostatickým pohonem přední nápravy. „Je to špičkový produkt, neboť tento pohon připojíte, pouze když jej potřebujete“, uvádí Benjamin Converso. Což je většinou pouze tak 40, 50 metrů, když musí sklápěcí tahač opět odjet ze staveniště nebo ze skládky. „Mnoho staveb máme uvnitř měst. Tam většinou není místo pro výstavbu plochých ramp. Bez pohonu všech kol ale tahače nevyjedou ven.“


Čistá záležitost: nové Atego 1524 čistí pro Converso TP příjezdové cesty ke staveništím a skládkám.


Proto se Benjamin Converso již těší na tahače návěsů Arocs s pohonem HAD. V porovnání se svými tahači Mercedes-Benz s pohonem všech kol počítá s úsporou paliva 10 až 15 litrů na 100 kilometrů. Navíc je systém lehčí, a to se přímo projeví na užitečném zatížení. Vždyť větší náklad znamená vždy i více peněz. Ze stejného důvodu jsou vozidla každých šest let obnovována. „Hledáme vždy nejvhodnější materiály s nejnižší spotřebou. Máme také dispozice jako přepravní společnost, ačkoliv jsme stavební firma“, uvádí Converso.

Jeho nákladní vozy takřka nikdy nejezdí prázdné. Při tom pomáhá i aktivita podniku v oblasti demoličních prací a recyklace materiálu, která umožňuje lépe organizovat vytížení vozidel. To vše často pomáhá při rozhodování ve výběrových řízeních mezi 15 až 20 konkurenty ve prospěch podniku. Stavební firma se navíc sama zásobuje cenově výhodným materiálem pro podklad silnic nebo provozních ploch. „V Grenoblu je velký trh pro demoliční práce. My recyklujeme všechny materiály, které recyklovat lze“, vysvětluje Benjamin Converso.


Suverénní chování. Arocs se osvědčil v drsných podmínkách u firmy Converso TP.


Přesto je hospodářská situace pro jeho firmu i pro většinu francouzských stavebních firem složitá. „Naše marže klesly z 10 až 13 na 3 až 5 procent“, přiznává Converso. Přísný controlling je tudíž nezbytnou součástí vedení podniku: Každé nákladní vozidlo je samostatným nákladovým střediskem, na které se přeúčtují veškeré výdaje – od paliva přes náhradní díly a pneumatiky až po pracovní dobu mechaniků. „To nám umožní vypočítat u každé zakázky exaktní náklady“, upřesňuje Converso.

Na základě toho vidí, v jaké oblasti může firma vydělávat peníze a v jaké ne: „Jakmile mohou naše dumpery a stavební stroje delší dobu meškat na stavbě, pohybujeme se v černých číslech. Při každém transportu proděláváme.“ Při využití v horách, kde je spotřeba paliva obzvláště vysoká, je rozdíl ještě větší.


Kvůli zásobování stavebních strojů palivem disponuje firma vlastním cisternovým vozem. „Je to otázka flexibility. Kdyby naftu na staveniště dodával prodejce minerálních olejů, museli bychom uprostřed dne stroje zastavit“, vysvětluje Benjamin Converso. Čerpání paliva přebírá mimochodem řidič zametacího stroje – i pro přibližně 30 buldozerů, graderů, pásových nakladačů a bagrů. Když všechny nádrže brzy ráno naplní, může opět jezdit své okruhy se zametacím strojem Atego.

Fotografie: Hans Müller


Kontakt.

Benjamin Converso, Converso TP
Tel.: +33 (0)4 76 72 52 11

Dosud žádné komentáře